• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
В момента има 7 посетителя в сайтаЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

Карта

Обществено обсъждане на проект на насоки за кандидатстване по Процедура № BG06RDNP001 -19.781 за мярка 20 „Създаване на местен туристически продукт,свързан с местното наследство,изделия и храни“
Написано от Administrator
Понеделник, 19 Юни 2023 13:46
ПДФ Печат Е-мейл

Обществено обсъждане на проект на насоки за кандидатстване по Процедура № BG06RDNP001 -19.781 за мярка 20 „Създаване на местен туристически продукт,свързан с местното наследство,изделия и храни

 


Във връзка с предстоящия прием (август 2023 г.) на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ „Нови пазар - Каспичан“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 20 „Създаване на местен туристически продукт,свързан с местното наследство,изделия и храни“, публикуваме за обществено обсъждане със заинтересовани лица Проект на Насоки за кандидатстване по мярка 20. Проектът на Насоки по процедура BG06RDNP001-19.781, включващ Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложените образци на документи към тях се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средства от структурните и инвестиционните фондове. Вашите предложения за изменения и допълнения на проекта за Насоки, моля изпращайте в писмен вид на e-mail:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. . Срокът за предложения и становища от заинтересованите лица е до 17:00ч. на 27.06.2023г.

 

 

1. Условия за кандидатстване
2. Условия за изпълнение
3. Документи към Усл. за кандидатстване

4. Документи за  информация към Усл. за кандидастване

5. Документи към Усл.  за изпълнение
6. Обява


 

Вашите предложения за изменения и допълнения на проекта за Насоки, моля изпращайте в писмен вид на e-mail:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .
Срокът за предложения и становища от заинтересованите лица е до 17:00 ч. на 27.06.2023 г.
Направените предложения ще бъдат взети предвид при формирането на окончателния вариант на Насоките за кандидатстване, които ще бъдат качени в ИСУН 2020, като част от Процедурата за прием на проектни предложения по Мярка 20 „Създаване на местен туристически продукт,свързан с местното наследство,изделия и храни“.
Обявата за прием, Насоките за кандидатстване и придружаващите документи и образци ще бъдат публикувани и на сайта на МИГ „Нови пазар – Каспичан“ – www.migbg.org.