• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
В момента има 4 посетителя в сайтаЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

Карта

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ, СВЪРЗАНИ С ПОДГОТОВКАТА НА СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ „НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН“ ЗА ПЕРИОДА 2023 – 2027
Написано от Administrator
Петък, 21 Юли 2023 18:23
ПДФ Печат Е-мейл

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ, СВЪРЗАНИ С ПОДГОТОВКАТА НА СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ „НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН“ ЗА ПЕРИОДА 2023 – 2027

Уважаеми, бъдещи бенефициенти, представители на местната власт, образованието, културата, нестопанския сектор и местния бизнес от територията на МИГ „Нови пазар – Каспичан“

КАНИМ ВИ ДА ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ, свързани с „Подготвителни дейности за разработване на Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ Нови пазар – Каспичан за периода 2023 – 2027“ в изпълнение на административен договор РД 50-34/13.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
СРЕЩИТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ПО СЛЕДНИЯ ГРАФИК:

Дата/час

Населени места

Заинтересовани страни

Място на провеждане

24.07.2023г.

10:30 ч.

гр.

Плиска

Малък и среден бизнес, кооперации, земеделски производители, читалища, НПО, училища, детски градини, занаятчии, предприемачи в сферата на услугите, туризма и др.

Пенсионерски клуб

25.07.2023г.

15:00 ч.

гр.

Нови пазар

Малък и среден бизнес, кооперации, земеделски производители, читалища, НПО, училища, детски градини, занаятчии, предприемачи в сферата на услугите, туризма и др.

Заседателна зала на ул. „Оборище“№5 (Бивш проф. дом)

27.07.2023г.

17:00 ч.

гр. Каспичан

Малък и среден бизнес, кооперации, земеделски производители, читалища, НПО, училища, детски градини, занаятчии, предприемачи в сферата на услугите, туризма и др.

Заседателна зала в сградата на общ. Каспичан

31.07.2023г.

10:00 ч.

с. Памукчии

Малък и среден бизнес, кооперации, земеделски производители, читалища, НПО, училища, детски градини, занаятчии, предприемачи в сферата на услугите, туризма и др.

Кметство
с. Памукчии