• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
В момента има 17 посетителя в сайтаЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

Карта

ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТНИ ЛИДЕРИ, ЕКИП НА МИГ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ
Написано от Administrator
Вторник, 08 Август 2023 15:41
ПДФ Печат Е-мейл

ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТНИ ЛИДЕРИ, ЕКИП НА МИГ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ, СВЪРЗАНИ С ПОДГОТОВКАТА НА СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ „НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН“ ЗА ПЕРИОДА 2023 – 2027

Уважаеми местни лидери, представители на нестопанския сектор и местния бизнес от територията на МИГ „Нови пазар – Каспичан“

КАНИМ ВИ ДА ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТНИ ЛИДЕРИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ, свързани с „Подготвителни дейности за разработване на Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ Нови пазар – Каспичан за периода 2023 – 2027“ в изпълнение на административен договор РД 50-34/13.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
ОБУЧЕНИЯТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ПО СЛЕДНИЯ ГРАФИК:

Дата/час

Населени места

Заинтересовани страни

Място на провеждане

07.08.2023г.

10:00 ч.

с. Стан

Местни лидери, малък и среден бизнес, кооперации, земеделски производители, предприемачи в сферата на услугите, туризма и др. заинтересовани страни;

Пенсионерски клуб

08.08.2023г.

10:00:00 ч.

гр.

Нови пазар

Местни лидери, малък и среден бизнес, кооперации, земеделски производители, предприемачи в сферата на услугите, туризма и др. заинтересовани страни;

Заседателна зала в сградата на проф. дом

ул. „Оборище“5

09.08.2023г.

10:00:00 ч

с.
Енево

Местни лидери, малък и среден бизнес, кооперации, земеделски производители, предприемачи в сферата на услугите, туризма и др. заинтересовани страни;

Заседателна зала в сградата на проф. дом
ул. „Оборище“

10.08.2023г.

10:00:00 ч.

с. Върбяне

Местни лидери, малък и среден бизнес, кооперации, земеделски производители, предприемачи в сферата на услугите, туризма и др. заинтересовани страни;

НЧ „Васил Левски – 1924“

11.08.2023г.

10:00:00 ч

гр. Каспичан

Местни лидери, малък и среден бизнес, кооперации, земеделски производители, предприемачи в сферата на услугите, туризма и др. заинтересовани страни;

НЧ „ Пробуда – 1928“
зала 105