• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
Обществено обсъждане на проект на насоки за кандидатстване по Процедура № BG06RDNP001 -19.809 за мярка 4.1.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделските стопанства" – 2023г.
Написано от Administrator
Четвъртък, 16 Ноември 2023 16:15
ПДФ Печат Е-мейл

 

Във връзка с предстоящия прием (януари 2024 г.) на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ „Нови пазар - Каспичан“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделските стопанства", публикуваме за обществено обсъждане със заинтересовани лица Проект на Насоки за кандидатстване по мярка 4.1.1. Проектът на Насоки за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.809, включващ Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложените образци на документи към тях се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средства от структурните и инвестиционните фондове.

1. Условия за кандидатстване

2. Условия за изпълнение

3.1 Документи към условията за кандидатстване за информация - 1 част

3.2 Документи към условията за кандидатстване за информация - 2 част

3.3 Документи към условията за кандидатстване за информация - 3 част

4. Документи към условията за кандидатстване за попълване

5. 1 Документи към условията за изпълнение - 1 част

5.2. Документи към условията за изпълнение - 2 част

Вашите предложения за изменения и допълнения на проекта за Насоки, моля изпращайте в писмен вид на e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .

Срокът за предложения и становища от заинтересованите лица е до 17:00 ч. на 23.11.2023 г.
Направените предложения ще бъдат взети предвид при формирането на окончателния вариант на Насоките за кандидатстване, които ще бъдат качени в ИСУН 2020, като част от Процедурата за прием на проектни предложения по Мярка 4.1.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделските стопанства"“.
Обявата за прием, Насоките за кандидатстване и придружаващите документи и образци ще бъдат публикувани и на сайта на МИГ „Нови пазар – Каспичан“ –
www.migbg.org.

 

Последно променен на Четвъртък, 16 Ноември 2023 17:36