• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
Обществено обсъждане на проект на насоки за кандидатстване по Процедура № BG06RDNP001 -19.810 за мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
Написано от Administrator
Четвъртък, 16 Ноември 2023 18:20
ПДФ Печат Е-мейл

 

Във връзка с предстоящия прием (януари 2024 г.) на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ „Нови пазар - Каспичан“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, публикуваме за обществено обсъждане със заинтересовани лица Проект на Насоки за кандидатстване по мярка 7.2. Проектът на Насоки за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.810, включващ Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложените образци на документи към тях се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средства от структурните и инвестиционните фондове.

1. Условия за кандидатстване

2. Условия за изпълнение

3. Документи към условията за кандидатстване за информация

4. Документи към условията за кандидатстване за попълване

5. Документи към условията за изпълнение

6. Обява

 

Вашите предложения за изменения и допълнения на проекта за Насоки, моля изпращайте в писмен вид на e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .
Срокът за предложения и становища от заинтересованите лица е до 17:00 ч. на 23.11.2023 г.
Направените предложения ще бъдат взети предвид при формирането на окончателния вариант на Насоките за кандидатстване, които ще бъдат качени в ИСУН 2020, като част от Процедурата за прием на проектни предложения по Мярка
7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.
Обявата за прием, Насоките за кандидатстване и придружаващите документи и образци ще бъдат публикувани и на сайта на МИГ „Нови пазар – Каспичан“ –
www.migbg.org.

 

Последно променен на Четвъртък, 16 Ноември 2023 18:44