• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
ОДОБРЕНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ по мярка 6.4.1„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ с код в ИСУН BG06RDNP001-19.782-S1
Написано от Administrator
Вторник, 02 Юли 2024 11:40
ПДФ Печат Е-мейл

 

 

На 20.06.2024г. и на 28.06.2024г. МИГ „Нови пазар - Каспичан“ получи ЗАПОВЕДИ на Изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие” - Ива Иванова, с които одобряват 3 (три) проектни предложения по мярка 6.4.1„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ :

1.Проектно предложение „ИНВЕСТИЦИИ ЗА КОНКУРЕНТНО РАЗВИТИЕ В СФЕРАТА НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИТЕ УСЛУГИ“ с код в ИСУН BG06RDNP001-19.782-0006 на кандидат ЕТ “Ивелина Маринова“ с размер на безвъзмездната финансова помощ от 22 305,00 лв., представляващ 75% от одобрените инвестиционни разходи в размер на 29 740,00лв. Предстои изготвяне на административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

2. Проектно предложение „Закупуване на софтуер за създаване на продажбени фунии и лендинг страници, компютър и монитор“ с код в ИСУН BG06RDNP001-19.782-0008 на кандидат „И ДЕВ 7 ЕООД“ с размер на безвъзмездната финансова помощ от 119 534,62 лв., представляващ 75% от одобрените инвестиционни разходи в размер на 159 379,50 лв. Предстои изготвяне на административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

3. Проектно предложение „Повишаване на конкурентоспособността на "БДП НЕТ УЪРК" ЕООД“ с код в ИСУН BG06RDNP001-19.782-0010 на кандидат "БДП НЕТ УЪРК" ЕООД с размер на безвъзмездната финансова помощ от 118 650,00 лв., представляващ 75% от одобрените инвестиционни разходи в размер на 158 200,00 лв. Предстои изготвяне на административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

 

 

Последно променен на Вторник, 02 Юли 2024 14:20