• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
В момента има 11 посетителя в сайтаЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

Карта

Новини

СПИСЪК

НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

предложен от КППП за одобрение от Върховния управителен орган на МИГ „Нови пазар-Каспичан“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.781-S1 на МИГ „Нови пазар – Каспичан” по мярка 20 „Създаване на местен туристически продукт, свързан с местното наследство, изделия и храни“

съгласно Оценителен доклад на КППП от 09.10.2023 г.

 

 

 

No по ред

Номер на проектното предложение

Наименование на кандидата

Наименование на проектното предложение

Обща стойност на проекта(лв.)

Безвъзмездна

финансова помощ (лв.)

100%

Получена средноаритметична техническа оценка (над 25 т.)

1

BG06RDNP001-19.781 -0001

Народно читалище "Христо Ботев-1872" гр. Нови пазар.

„СВЕТЛИНА И ЗВУК - МОБИЛНО ЕФЕКТНО ОБОРУДВАНЕ

30 432,60

30 432,60

62,5 т.

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------- www.eufunds.bg -------------------------------------------------------------

Проект: „Изпълнение на Стратегия за ВОМР”, Споразумение № РД 50-150/21.10.2016г.

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НОВИ ПАЗАР-КАСПИЧАН”

гр.Нови пазар, 9900, ул.”Оборище” 5, ет.2 , e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , www.migbg.org

 

   Покажи # 
# Заглавие на статията Дата Посещения
101 Сдружение „Местна инициативна група – Нови пазар-Каспичан” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.335 по мярка 4.1.2„Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" Понеделник, 02 Декември 2019 1673
102 Приключиха информационните срещи на МИГ Нови пазар - Каспичан Четвъртък, 28 Ноември 2019 1536
103 Обява за прием на проектни предложение по мярка 4.1.1 Четвъртък, 07 Ноември 2019 1821
104 ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ Сряда, 06 Ноември 2019 1619
105 Списък на одобрените за финансиране проекти по мярка 20 - /втори краен срок на прием/ Сряда, 30 Октомври 2019 1599
106 СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ : BG06RDNP001-19.283 по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ на МИГ Нови пазар – Каспичан . Петък, 04 Октомври 2019 1844
107 О Б Я В А - МИГ „НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН” ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 20„СЪЗДАВАНЕ НА МЕСТЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ, СВЪРЗАН С МЕСТНОТО НАСЛЕДСТВО, ИЗДЕЛИЯ И ХРАНИ" Вторник, 03 Септември 2019 1760
108 Подписване на договор за финансиране по мярка 4.2.1” “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ Вторник, 27 Август 2019 1669
109 СНЦ „МИГ Нови пазар – Каспичан” получи писмо от ДФЗ- Разплащателна агенция за одобрение на процедура BG06RDNP001-19.015 Петък, 23 Август 2019 1589
110 ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ „МИГ НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН“ Петък, 16 Август 2019 1733
111 СПИСЪЦИ НА ОДОБРЕНИТЕ И ОТХВЪРЛЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Сряда, 14 Август 2019 2106
112 СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА КППП по мярка 20 Сряда, 07 Август 2019 1706
113 BG06RDNP001-19.283 по Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ Понеделник, 01 Юли 2019 2150
114 График за информационни срещи Понеделник, 03 Юни 2019 1682
115 Oбява Мярка 20 „Създаване на местен туристически продукт, свързан с местното наследство, изделия и храни“ Понеделник, 03 Юни 2019 2025
116 Обществено обсъждане - насоки за кандидатстване по мярка 7.5 Петък, 10 Май 2019 2008
117 СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ЗА ФИНАСИРАНЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Петък, 19 Април 2019 1882
118 ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 20 Понеделник, 15 Април 2019 1858
119 покана за свикване на ОС на МИГ Нови пазар - Каспичан Понеделник, 18 Март 2019 3296
120 Обява за прием на проектни предложения по мярка 7.2 Сряда, 06 Февруари 2019 2173
121 СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯПО МЯРКА 6.4.1 Сряда, 30 Януари 2019 2219
122 Проектни предложения одобрени от КППП и Върховния управителен орган на МИГ Нови пазар-Каспичан Вторник, 22 Януари 2019 2174
123 Списък на проектни предложения, които не се допускат по мярка 6.4.1 Петък, 18 Януари 2019 1840
124 Документи за кандидатстване по 6.4.1 Петък, 18 Януари 2019 1842
125 Документи за кандидатстване по 4.1.1 Петък, 18 Януари 2019 1674
126 Обществено обсъждане на насоки за кандидатстване по Мярка 7.2 Четвъртък, 29 Ноември 2018 1719
127 П О К А Н А ЗА ОБУЧЕНИЕ Понеделник, 19 Ноември 2018 1740
128 Проведено обучение на 06.11.2018г. – 07.11.2018г. Понеделник, 19 Ноември 2018 1786
129 Проведени обучения на територията на МИГ Нови пазар - Каспичан Сряда, 31 Октомври 2018 2486
130 Обява за прием по мярката 6.4.1 Четвъртък, 11 Октомври 2018 3191
131 Обява за прием по мерките 4.1.1 и 4.1.2 Понеделник, 01 Октомври 2018 2442
132 Списък на одобрен проект по мярка 4.2.1 Четвъртък, 27 Септември 2018 2267
133 ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 6.4.1 Четвъртък, 23 Август 2018 2064
134 ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО МЯРКА 4.1.1 Петък, 27 Юли 2018 2403
135 ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО МЯРКА 4.1.2 Петък, 27 Юли 2018 2217
136 Одобрени проекти по мярка 7.2 Вторник, 17 Юли 2018 2515
137 Покана за Общо Събрание Вторник, 10 Юли 2018 2072
138 Обява за прием на проектни предложения по мярка 4.2.1 Понеделник, 02 Юли 2018 2502
139 Обява за Изпълнителен директор Понеделник, 18 Юни 2018 2163
140 Анекс към Споразумение РД 50-150/21.10.2016 Петък, 15 Юни 2018 2253
141 ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОМЕНИ В СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР Сряда, 04 Април 2018 1950
142 СЪОБЩЕНИЕ Сряда, 04 Април 2018 1871
143 Покана за Общо събрание Вторник, 03 Април 2018 1904
144 Обява за прием на проектни предложения по мярка 7.2 Понеделник, 02 Април 2018 2435
145 Покана за Общо събрание Сряда, 14 Март 2018 2176
146 ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 4.2 Сряда, 14 Март 2018 2002
147 ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 7.2 Понеделник, 05 Февруари 2018 12329
148 Кандидати, допуснати до интервю Понеделник, 22 Януари 2018 2319
149 МИГ НОВИ ПАЗАР-КАСПИЧАН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР Вторник, 09 Януари 2018 2256
150 Приключиха информационните срещи на МИГ Нови пазар - Каспичан Сряда, 20 Декември 2017 1965
151 Проведена конференция Петък, 15 Декември 2017 2323
152 Еднодневни обучения на екипа на МИГ Четвъртък, 14 Декември 2017 1964
153 Покана за конференция Вторник, 12 Декември 2017 2201
154 Покана за информационни срещи Сряда, 15 Ноември 2017 2610
155 10 ГОДИНИ ЛИДЕР В БЪЛГАРИЯ Понеделник, 16 Октомври 2017 2147
156 Информация относно забавяне на приемите на проекти Петък, 14 Юли 2017 2430
157 Списък на одобрените външни експерти-оценители Понеделник, 26 Юни 2017 2541
158 Кандидати за външни експерти-оценители, допуснати до интервю Вторник, 13 Юни 2017 2613
159 Нов конкурс за избор на външни експерти-оценители Петък, 05 Май 2017 2725
160 Важно за бъдещите кандидати/ бенефициенти по мерките от СВОМР на МИГ Нови пазар-Каспичан Понеделник, 24 Април 2017 3068
161 Покана за Общо събрание Вторник, 14 Март 2017 2719
162 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТЛАГАНЕ НА ИНТЕРВЮ Четвъртък, 05 Януари 2017 2809
163 Кандидати за външни експерти-оценители, допуснати до интервю Понеделник, 19 Декември 2016 2683
164 МИГ Нови пазар-Каспичан обявява конкурс за избор на независими външни експерти-оценители Вторник, 08 Ноември 2016 2942
165 МИГ Нови пазар-Каспичан със споразумение за изпълнение на стратегията си Четвъртък, 03 Ноември 2016 2893
166 Започва изпълнението на стратегията за ВОМР на МИГ Нови пазар-Каспичан Понеделник, 24 Октомври 2016 2762
167 КАНДИДАТИ, ДОПУСНАТИ ДО ИНТЕРВЮ Сряда, 11 Май 2016 3530
168 МИГ „Нови пазар-Каспичан” прие новата стратегия за местно развитие Понеделник, 09 Май 2016 12399
169 МИГ НОВИ ПАЗАР-КАСПИЧАН НАБИРА КАНДИДАТИ ЗА СЛЕДНИТЕ ПОЗИЦИИ: Сряда, 04 Май 2016 3257
170 Обществено обсъждане в гр.Нови пазар Понеделник, 25 Април 2016 2587
171 Обществено обсъждане в гр.Каспичан Понеделник, 25 Април 2016 2513
172 Покана за Общо събрание Вторник, 19 Април 2016 2963
173 МИГ Нови пазар-Каспичан проведе работна среща за консултиране подготовката на стратегията Четвъртък, 14 Април 2016 2504
174 Покана за обществени обсъждания на разработваната стратегия за ВОМР Четвъртък, 14 Април 2016 2873
175 МИГ Нови пазар-Каспичан проведе информационна среща за консултиране с местната общност Сряда, 13 Април 2016 2501
176 МИГ Нови пазар-Каспичан проведе работна среща за консултиране подготовката на стратегията Петък, 08 Април 2016 2432
177 МИГ Нови пазар-Каспичан проведе информационна среща за консултиране с местната общност Петък, 08 Април 2016 9440
178 Покана за информационна и работна среща Понеделник, 28 Март 2016 2698
179 МИГ Нови пазар-Каспичан обсъди новата стратегия и си избра ново ръководство Понеделник, 28 Март 2016 2459
180 МИГ Нови пазар-Каспичан проведе информационна среща за консултиране с местната общност Четвъртък, 24 Март 2016 2503
181 Покана за информационна среща и обществено обсъждане Понеделник, 14 Март 2016 10240
182 МИГ Нови пазар-Каспичан проведе информационни семинари Събота, 12 Март 2016 11243
183 Покана за Общо събрание Четвъртък, 10 Март 2016 10153
184 ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННИ СЕМИНАРИ Понеделник, 29 Февруари 2016 10420
185 МИГ Нови пазар-Каспичан проведе информационна конференция Четвъртък, 18 Февруари 2016 2546
186 ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЯ Четвъртък, 11 Февруари 2016 2903
187 ПОКАНА ЗА КОНФЕРЕНЦИЯ Вторник, 09 Февруари 2016 3204
188 МИГ Нови пазар-Каспичан започва информационна кампания Сряда, 03 Февруари 2016 2996
189 МИГ Нови пазар-Каспичан подготвя новата стратегия Понеделник, 21 Декември 2015 11513
190 ПОДАДЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ ПО МЯРКА 19 „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ Понеделник, 07 Септември 2015 17893
191 Oбмяна на опит и добри практики с МИГ „Лясковец-Стражица”. Понеделник, 24 Август 2015 7170
192 Общo събрание на МИГ "Нови пазар- Каспичан" Петък, 20 Февруари 2015 2933
193 Четири подписани договори Петък, 20 Февруари 2015 3688
194 Подписани договори Петък, 20 Февруари 2015 3574
195 НОВИНАРСКО СЪОБЩЕНИЕ Понеделник, 29 Декември 2014 3001
196 КОМУНИКАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ Понеделник, 08 Декември 2014 2743
197 СНЦ „Местна инициативна група Нови пазар-Каспичан” обявява конкурс за ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР Четвъртък, 06 Ноември 2014 3521
198 Свободна позиция за длъжността "СЧЕТОВОДИТЕЛ" в "МИГ Нови пазар-Каспичан" Петък, 03 Октомври 2014 2984
199 Свободна позиция за длъжността "ТЕХНИЧЕСКИ АСИСТЕНТ" в "МИГ Нови пазар-Каспичан" Петък, 03 Октомври 2014 3460
200 Списък на одобрените проектни предложения от Комисия за избор на проекти-прием четвърта покана 2014г Четвъртък, 25 Септември 2014 3701
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 Следваща > Край >>
Страница 2 от 3